"; echo "
"; echo ''; echo ""; CheckUserExist($GLOBAL_userid); echo "" . $FB_WELCOME . ""; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "raz na 4 godziny"; echo "
"; echo "Dostajesz jedną zagadkę co 4 godziny. Poprawna odpowiedź to punkty - negatywna to stracona szansa. "; echo "Dostajesz 3 pkt za odpowiedź w czasie krótszym niż 10 sekund, 2 punkty jezeli czas odpowiedzi jest dłuższy.
"; $s = mysql_query("SELECT * FROM fbq_q7_data WHERE (STA=1 OR STA=2) AND UID=" . $GLOBAL_userid . " ORDER BY ID DESC LIMIT 1"); $sc = mysql_affected_rows(); if ($sc == 1) { echo ''; } else { echo "Nie brałeś jeszcze udziału - kliknij aby rozpocząć"; } echo "
"; echo "
"; $ran = mysql_query("SELECT * FROM fbq_q7_list ORDER BY RANK ASC LIMIT 10"); while ($rank = mysql_fetch_array($ran)) { echo ""; } echo ""; echo "
"; echo ""; if ($rank['RANK'] == 9999) { echo "---"; } else { echo $rank['RANK']."."; } echo ""; echo ''; //echo "
Punkty: ".$rank['POI']; echo "
"; echo "".$rank['NAME']."
"; //echo "Punktów: ".$rank['POI'].", "; echo "zagadek (poprawne): ".$rank['ANS']." (".$rank['CORR'].")
"; echo "
".$rank['POI']; echo " 
"; //echo "
* statystyki odświeżane co 5 minut "; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "50 zagadek"; echo "
"; echo "Zasady są następujące: prawidłowa odpowiedź dodajemy punkty - nieprawidłowa odejmujemy.
"; echo "Dostaniesz 3 punkty jeżeli odpowiedziałeś w czasie krótszym niż 7 sekund, 2 punkty jeżeli czas odpowiedzi jest między 7 a 15 sekund oraz 1 punkt "; echo "jeżeli odpowiedziałeś w czasie dłuższym niż 15 sekund. Negatywna odpowiedź to minus 3 punkty.
"; //$s = mysql_query("SELECT * FROM fbq_q7_data WHERE (STA=1 OR STA=2) AND UID=" . $GLOBAL_userid . " ORDER BY ID DESC LIMIT 1"); //$sc = mysql_affected_rows(); $sc = 2; if ($sc == 1) { echo ''; } else { echo "Nie brałeś jeszcze udziału - kliknij aby rozpocząć"; } echo "
"; echo "
"; $ran = mysql_query("SELECT * FROM fbq_q8_list ORDER BY RANK ASC LIMIT 10"); while ($rank = mysql_fetch_array($ran)) { echo ""; } echo ""; echo "
"; echo ""; if ($rank['RANK'] == 9999) { echo "---"; } else { echo $rank['RANK']."."; } echo ""; echo ''; echo ""; echo "".$rank['NAME']."
"; //echo "Punktów: ".$rank['POI'].", "; echo "zagadek poprawnie: ".$rank['CORR']."
"; echo "
".$rank['POI']; echo " 
"; //echo "
* statystyki odświeżane co 5 minut "; echo "
"; } /* php-sdk

php-sdk

Login using OAuth 2.0 handled by the PHP SDK: Login with Facebook

PHP Session

Array
(
    [fb_258554834197440_state] => 57fdee1e97b4bcf6c0b7e1709c527952
)
You are not Connected.

Public profile of Naitik

* */ ?>